Privacy statement

Privacy statement
Contactgegevens:
Hoefakker Steeldesign
Putterweg 48
3886PC Garderen
T: 06-41916707
E: info@hoefakkersteeldesign.nl

Deze website wordt beheerd door Hoefakker Steeldesign en zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bij bezoek aan deze website kan Hoefakker Steeldesign gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via het contactformulier op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Hoefakker Steeldesign uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoefakker Steeldesign verwerkt uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Deze doelen zijn :
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Gegevensverwerking
Hoefakker Steeldesign verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website of E-mail aan Hoefakker Steeldesign heeft doorgegeven, of via een andere manier zoals persoonlijk of telefonisch contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Hoefakker Steeldesign. Hoefakker Steeldesign gebruikt uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Hoefakker Steeldesign heeft verstrekt. Als u Hoefakker Steeldesign om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Hoefakker Steeldesign de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.
De gegevens worden zo lang als noodzakelijk bewaart om u van dienst te kunnen zijn vanuit het oogpunt service.

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
U kunt ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Vragen
Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Hoefakker Steeldesign uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Hoefakker Steeldesign.

Wijzigingen Privacy Statement
Hoefakker Steeldesign behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Maak je website met Websitemachine.nl